accessibility

אחוזת אביתר

בקרוב

 • 3
  דירת גן 3 חדרים דירה מספר 1 בניןA1
  דירת גן 3 חדרים דירה מספר 1 בניןA1
 • 3
  דירת גן 3 חדרים דירה מספר 2 בנין D2
  דירת גן 3 חדרים דירה מספר 2 בנין D2
 • 3
  דירת גן 3 חדרים דירה מספר 2 בנין A2
  דירת גן 3 חדרים דירה מספר 2 בנין A2
 • 3
  דירת גן 3 חדרים דירה מסםר 2 בנין D2
  דירת גן 3 חדרים דירה מסםר 2 בנין D2
 • 3
  דירת 3 חדרים, מספר9 בנין A
  דירת 3 חדרים, מספר9 בנין A
 • 3
  דירת 3 חדרים, מספר 4 בניןA
  דירת 3 חדרים, מספר 4 בניןA
 • 3
  דירת 3 חדרים, מספר 3 בניןB
  דירת 3 חדרים, מספר 3 בניןB
 • 3
  דירת 3 חדרים, דירה 3 בניןA
  דירת 3 חדרים, דירה 3 בניןA
 • 3
  דירת 3 חדרים , מספר4 בניןB
  דירת 3 חדרים , מספר4 בניןB
 • 4
  דירת 4 חדרים, דירה 3 בניןC
  דירת 4 חדרים, דירה 3 בניןC
 • 5
  דירת 5חדרים, מספר 6, בניןC
  דירת 5חדרים, מספר 6, בניןC
 • 5
  דירת 5 חדרים, מספר 4, בנין C
  דירת 5 חדרים, מספר 4, בנין C
 • 5
  פנטהאוז 5 חדרים, דירה 11 בניןA
  פנטהאוז 5 חדרים, דירה 11 בניןA
 • 6
  פנטהאוז 6 חדרים , דירה 11, בניןC
  פנטהאוז 6 חדרים , דירה 11, בניןC